İSKİT/SAKA TÜRKÇESİ

 Rahmi Temiz
 20 Eylül 2012

İSKİT/SAKA TÜRKÇESİ

ÖZDEYİŞLER :

O,bir yerde cucuk çıkaramaz = O, Bir yerde fazla duramaz

Ğeçonunda hançeri var = Hançeri var desinler

Cucuğu güzün sayarlar = Sonbaharda yapılan sayım

DEYİMLER :

Çuçun etmek = Kımıldamak

Çat çut = Ses çıkarmak, hareket etmek

Çip çip = Çocukların yıkanırken suya vurması

Ğarç ğurç = Ses çıkarma

Çılak çuluk = Dedi kodu

Piçui piçu/Pisi pisi = Azar, azar yemek

Hançı kunçu = Çocuğu sırtında iler geri sallamak

SÖZLÜK:

Ço = Bey, adam, koca, arkadaş

Cucu-cur = Tavuğu çağırmak

Buçuçuva = Örümcek ağı

Çuma = Kapta bekletilen peynirlik süt

Çunel/sine = Bükülmüş bir parmak kalınlığında meşe çubuğu

Buçula = Küçük değirmen

Çançur = Erik

Çuçuna = Dağınık

Çulu çirkin = Güzel olmayan

Çalı çulu = Kuru ağaç dalları

Çuçu = Erkeklik organı

Çançuk = Kulek kulpu ağaç vidası

Çuk = Kaymağı alınmış süt

Kunçul = Çuvalın köşesi

Muçulamak = Ezmek

Naçibur = Bez kenarı

Ğalçı mura = Mısır ekmeği kırıklarınan peynirle yapılan yemek

Viçu viçu = Hafif sesle konuşmak

Puçuka = Kurutulmuş taze fasulye

Nağiço = Kuyruk yağı

Kunç = Omuz

Partena = Bir tutam taranmış yün

Rucü = Geri dönme

Poçoç = Mısır koçanı yaprağı

Lençuk = Yumuşak

Maçu = Pullukta ters v şeklinde ağaç

Çunuket = Bondruğa asılan tokmak.

Bu kelimeleri köyümüzdeki 50 yaş üstü hepsi bilir. Gerekçesini açıklamayan taraflı yazarlar’dan alıntı yaparak özbe öz Türk olan köyümüzü yanlış tanıtlmayalım.

Kaynak M.Adil ÖZDER – Mikail BAHÇECİ – Dursun ÖZDEDE

 

 627 views

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?