KİMLER BÖBREK ALICISI OLAMAZ ?

 Rahmi Temiz
 2 Mayıs 2012

KİMLER  BÖBREK  ALICISI  OLAMAZ  ? 

Böbrek yetmezliği nedeniyle, diyaliz tedavisi gören her hasta böbrek nakli için uygun değildir.

Şu özelliklere sahip hastalar nakil için uygun olmayabilir

1-Çok  ileri yaşta olanlar.

2-Bazı böbrek hastaları nakilden sonra hastalık tekrarlayarak nakil kaybına uğrayabilir.

3-Uzun süreli iltihaplı hastalıklar, tüberküloz ( Verem ).

4-Ciddi ruh sağlığı varlığı.

5-Uyumsuz hastalar, ( Önerileri, tedavileri uygulamayan, kontrolleri aksatan hastalar )

6-Ciddi kalp ve ak ciğer hastalıkları çıkma ihtimali olanlar.

7-Şeker hastalığından dolayı ameliyattan önce körlük ve bacakları kesik olanlar.

8-Hepatit B veya C  mikrobu taşıması  veya bunlara bağlı karaciğer hastalığı olanlar.

 

BÖBREK NAKİLİ YAPILMASININ RİSKLERİ NELERDİR :

1-Böbreğin reddedilmesi

2-İltihap eğilimi artması.

3-İlaçlara ait yan etkilerin ortaya çıkması.

4-Kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gelişiminin artması.

5-Kan yağlarının yükselmesi.

6-Mide , barsak hastalıkları ve karaciğer sorunlarının gelişmesi.

 

TÜRKİYE’DE BÖBREK NAKLİ İLE İLGİLİ  YASAL DÜZENLEMELERDEN BAZI  MADDELER :

Canlı Vericiden Nakillerle ilgili olan Maddeler :  Organ, doku alınması, saklanması ve Nakli Hakkında Kanun : 29.05.1979.

Madde/5: 18 yaşını doldurmayan ve mümeyyiz olmayanlardan  doku ve organ nakli alınması yasaktır.

Madde/6: 18 yaşını doldurmuş ve mümeyyizden  organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda imzalı beyanda bulunması, bunu hekimin onaylaması gerekir.

Madde/7: Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin vericinin organ veya doku verme kararından haberli olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve öğrendiğini tespit etmek hekim sorumluluğundadır.

KADAVRA İLE İLGİLİ KANUNİ MADDELER : 

Madde/11:  Tıbbi ölüm , Kardiyoloji, Nöroloji, beyin cerrahi, anestezi  uzmanlarından oluşan kurulca verilir.

Madde/12:  Alıcının sürekli hekimi ile  organ ve doku alınması, saklanması ve naklini gerçekleştirecek olan  hekimlerin ölüm halini saptayacak hekimler kurulunda yer alması yasaktır.

Madde/14 : Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı vasiyet ile belirtmemiş ,  bu konuda isteğin i iki tanık huzurunda açıklayamamış ise  sırası ile  ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin  bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir.

 

DEVAM EDECEK

 

 

 518 views

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?