KÖY NEDİR ? TANIMI: - Ahaldaba Şavşat

KÖY NEDİR ? TANIMI:

 Misafir Yazar
 25 Aralık 2012

KÖY  NEDİR ? TANIMI:

Köy, idari bölünmenin en alt basamağıdır. TDK’nin Türkçe sözlüğüne göre köy: ”Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen ,genellikle tarımsal alanda  çalışılan, konutları ve öteki yapıları bu hayata uygun yerleşim birimi,köylük yer,köy yeri” olarak tanımlanmaktadır. 

Cumhuriyet kurulduktan  bir buçuk yıl sonra,18-Mart-1924 yılında çıkartılan ve bir çok değişikliklerle bugün bile yürürlükte olan “442 sayılı köy kanunu”’nun birinci maddesine göre ;”Nüfusu iki binden aşağı yurtlara(köy) ve  nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi bininden çok nüfusu olan yerleşim alanlarına (şehir) denir.

Aynı kanunun ikinci maddesinde  de köy tanımıyla ilgili  şu ibareler bulunmaktadır:”Cami,mektep,otlak, yaylak,baltalık, gibi ortak malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde  oturan insanlara bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler.”

Kanun maddelerinden anlaşıldığına göre köy;belirli bir idari sınırı bulunan  ve bu sınırlar içinde toplu veya dağınık  meskenler ile ekonomik faaliyet  sahalarından  oluşan ,tarımsal faaliyetlerin ağırlığını hissettirdiği  ve seçimle  işbaşına gelen muhtar ve ihtiyar heyetinin yönettiği  en küçük idari ünitedir. Bu genel tanımlamalardan sonra köyümüzle ilgili  tarihsel gelişimi  izlemeye ve sergilemeye çalışalım.

Mahalli seçimler demokrasi tarihimizin başlangıcıdır.

Ülkemizi de  seçimlerin tarihi,(1830’lara )kadar gider. Seçimlerle  ilk olarak muhtarlık teşkilatının  kurulmasıyla Türk modernleşmesinin mimarı II.Mahmut döneminde  başlamıştır.(1830-1839) yılları köy muhtarlığı seçimlerinin başlangıcıdır. Muhtarın sözlük anlamı da seçilmiş demektir. Esasta Osmanlı İstanbul’a göçü engellemek için muhtarlık  sistemini getirmişlerdir. Göç olayı demokrasinin gelişini  sağlamıştır.İşte bundan dolayı II.Mahmut ,1828 ‘da ÜSKÜDAR,EYÜP VE GALATA KADILIKLARINDA MUHTARLIK TEŞKİLATINI KURMUŞ OLDU.1833’den sonra yavaş yavaş ülkenin  her yerinde muhtarlık teşkilatının uygulaması başlatılmıştır.

KÖYÜMÜZ  TEPEKÖY(AHALDABA)

 2.930 views

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?