POLİS TEŞKİLATIN’NIN KURULUŞU ( 10 NİSAN 1845 )

 Rahmi Temiz
 10 Nisan 2012

POLİS TEŞKİLATIN’NIN KURULUŞU  ( 10  NİSAN  1845 )

              İlk Polis teşkilatı 10 Nisan 1845 tarihine kadar Zabıta olarak hizmet vermiş, bu tarihten sonra Polis adı altında  görev alarak, Emniyet Teşkilatının Kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

aaaaaaaGörevleri de aynı tarihte yayımlanan Polis nizamnamesinde belirtilerek, yabancı elçiliklere yazı ile bildirilmiştir. Polis nizamnamesinin yayımlanmasına rağmen, karışıklık devam etmiş , Polis hizmeti  Yeniçeri Ağası  yerine geçen  Serasker, İntisap Ağası ve polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından yürütülmüştür.  Taşrada güvenlik hizmeti Sipahilerle Asakir-i Mansure  alayları ile yerine getirilmiştir.

aaaaaaaPolis kelimensin kökeni,  latince ve yunanca politika kelimelerinden türemiştir.

aaaaaaaPolis kuruluşu bulunduğu yerlerde;  Kamu düzeni ve güvenliğini koruyan, yasaların adil şekilde uygulanmasını  sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü  kişiler anlamında kullanılmaktadır.  Polis kelimesi yerine Emniyet kelimesi de kullanılmaktadır.

aaaaaaaPolis görevi itibarı ile : Asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini, mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz can ve malını muhafaza,  ammenin istirahatını temin eden, yardım isteyenleri , yardıma  muhtaç olan çocuk, alil ve acizleri koruyan, kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri  yapan silahlı icra ve inzibat kuvvetidir.

aaaaaaaPolis teşkilatının 167. Kuruluş yılını kutlar,  ahirete intikal etmiş  meslektaşlarıma  Allah’tan sonsuz rahmet, hayatta olan emeklilerine sağlıklı yaşam, çalışanlarına başarıla diler, Polis’e , Asker’e silah doğrultanların, yardım ve yataklık edenlerin, içten ve dıştan maddi ve manevi destek verenlerin  kahr-u perişan olmasını Cenab-ı  haktan niyaz ederim.

Emekli Polis Memuru  Rahmi TEMİZ

POLİS BAYRAMININ 167.  YIL KURULUŞ ANISINA
POLİS TÜRK POLİSİ
Büyük tehlikelere göğsünü gere gere Hür Türkiye ülkesinden
Gerekirse canını dişine takar polis Bayrağının gölgesinden
Azrail’le dans eder ölümü göre göre Milletimin gür sesinden
Katil ve canilerin peşine düşer polis  Selam sana TÜRK POLİSİ
Ölüm Allah’ın emri işine bakar polis.
Demokrasi dünyasından
Doğru hedefe koşar sağa sola bakınmaz Kanunların manasından
Severek görev yapar, sızlanıp yakınmaz Türk’ün milli davasından
Fedaice iş görür hiçbir şeyden sakınmaz Selam sana TÜRK POLİSİ
Karşılar kurşunları, göğsünde söndürür polis.
Millet huzur duyar ancak
Görevde bir dostunu şehit verdiği zaman Davasından yılmayacak
Hele evlatlarını yetim gördüğü zaman Selam sana kucak kucak
Polis amca babamız nerede sorduğu zaman İnan bana TÜRK POLİSİ
Akıtır göz yaşını ağlamaz cesur polis
Ölüm Allah’ın emri işine bakar polis. Bu topraklarda yatanlardan
Ona şeref katanlardan
Eşiyle vedalaşır her gün işine giderken Şanlı bayrağı tutanlardan
Yeni bir görev çıkar mesaisi biterken Selam sana TÜRK POLİSİ.
Hainlerle amansız mücadele ederken
Taşlanarak kanları başına akar polis Rahmi TEMİZ
Ölüm Allah’ın emri işine bakar polis. Polis Memuru
10Nisan1980
Mikdad’i der polisin işe gidip gelmesi
Gidip de dönmemek var kahrediyor bilmesi
Çok uzak bir ihtimal, yatağında ölmesi
Bazen emekliliği düşüne sokar polis
Ölüm Allah’ın emri işine bakar polis.
Mikdat BAL

 

 478 views

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?