TEPEKÖY’ÜN (AHALDABA’NIN) KÜLTÜR YAPISI:

 Misafir Yazar
 24 Mayıs 2012

1900 YILLARINDAN1980 YILINA KADAR TESPİT EDİLEN MESLEKLER VE ZANAATLARINA GÖRE DAĞILIŞI:

I-)Ahşah ev ustaları:1-Şükrü Yeni (Dadagil),ayrıca 1930 larda yapılan Şavşat hükümet konagının proje ustası.2-Şakir Yeni,3-Hasan Yeni,4-İsrafil Yeni,6-Dursunali Yeni,8-Civan Acar,9-Nizamettin Acar,10-Ziyettin Temur,11-Nazim Acar,12-iskender Acar,13-Enver Acar, 14-Celalettin Temiz,15-Tahsin Bahçeci, bunlar,Düztaş(Şavul),Sevail(Kabitav), Papat ve Yavurt mahallelerinden ustalar.

Göşnigil Mahallesinden Ahşap Ustaları :1-İzzet Uzun,2-Reyhan Çabuk, 3-Hisabali Çabuk,4-Mülazim Çabuk,5-Muzaffer Yazar,6-Zeker Yazar,

Arişet Mahallesi:1-Zeynel Evren,2-Ahmet Güler,3-Hüseyin Evren ahşap ustaları,

 

Kasat (Güzelyurt)mahallesi:1-Ali Levent,(çok yönlü usta.Genelde kağnı arabası ince ustası)

Zirzirat (………..)mahallesi, 1-Kazim Demirci,

 

II-)DEMİRCİLİK YAPAN USTALAR (Zanaat karlar)

I-Papiyet(Apiyet)mahallesi:1-Niyazi Temiz,2-Ahmet Temiz,(çok yönlü ustalar:Demir,ahşap,su tesisatı,vs.)

2-Arişet Mahallesi:1-Vehbi Karakaya,2-Hüseyin Karakaya,3-Mahmut Karakaya,4-Ahmet Karakaya,Niyazi Demirci(Hüseyin ve Niyazi Demirciler,Kars-Digor’a göç etmişlerdir.)

3-Bozkanat Mahallesi:1- Hamza Karakaya,2-Enver Karakaya,

4-Kötüköy (Güzelköy)mahallesi:1-Mansur Demirel,2-Cemal Demirel,3-Behram Demirel,

 

III-Duvar ustaları:

1-Şevket Levent,baca(Buğari) ustası,Kasat Mahallesinde,2-Ahmet Demir,iyi bir duvar ustası,Kıldıziret Mahallesi,3-İbrahim Karahan,(Uzunoluk yani Kışlalar mahallesinde.)çok yönlü usta.

IV-Değirmen taşı kesme ve kurma zanaatkarları,(ustaları),1-Şeker Çelik,2-Şevki Çelik,3-Nezir Çelik,4-Azmi Ulu,5-Serdal Ulu,6-Binali Ulu,Not:Bu ustalar Tepeköy muhtarlığından tutmuş oldukları  Bahçecik mahallesinin bitişiğindeki değirmen taşı  ocaklarında ,uzun yıllar Türkiye’nin her yerine değirmen taşı çıkarıp yaparak satmışlardır.

 

V-TERZİLERİMİZ:

1-Vehbi Karademir,Gogelet mahallesi,1900 yıllarından beri terzi,şal,çoka,don,iç gömlek dikerdi.2-oğlu Nuri Karademir,3-Lüvi Karademir,tüccar terzi,İstanbul Beoğlu ustalarından,4-Gülpaşa Karademir,Zirzirat mahallesi ,tücar terzilerimizden,İstanbul terzisi,yani Beyoğlundan yetişen kumaş terzileri.5-Ali Karademir,şalçoka vs.dikenlerden,6-Kirman Yeni,tücar terzi ,lüvi usta’nın çırakları ama çağdaş terzilerden,7-Suleyman Yeni çağdaş terzilerden,8-İsmail Temiz  çağdaş terzilerden,9-Enver Evren,çok yönlü terzi,önce bakır ustası,daha sonra kumaş terzisi,10-Bekir Turanlı,Çok yönlü zanaatkar,kumaş terzisi,ahşap ustası,fayans ustası,11-Özdem Yıldırım,tuccar terzi,kumaş terzisi.

 

VI-KALAYCI  USTALARI:

1-Fehmi Turan,Tepeköy’ün tarihi kalaycı ustasıdır.2-Oğlu Alaattin Turan,iyi bir bakır ve kaylay ustası olduğu gibi eski şoförlerden,çok yönlü zanaatkarlardan,3-Mansur Yıldırım kalaycı ustası,

 

VII-NALBANT USTALARI

1-Kaptan Temur,2-Oğlu,Ziyettin Temur,ayrıca ahşap ustası,3-İslam Çalışır,4-Aslan Çalışır,5-Seyfettin Çalışır,6-Hisabalı Yıldırım,7-Taşdan Yıldırım (Yavurt,Kıldızıret,Düztaş(Şavul)mahallelerinden ustalar.

 

VIII-TELLİ VE NEFESLİ SAZ VE ÇALGILAR:

1-Teyyar Elmacı,2-Oğlu Osman Elmacı zurna-davul,3-Ahmet………usta,Gogelet mahallesinden,4-Nedim Dursun zurna Galat mahallesinden,5-Bektaş Dursun Sevayil mahallesinden,(kardeşler)6-Kaya Yıldırım,7-Polat Yıldız,8-Ali Acaroğlu,(cumbuş,Polat Yıldız,hem cumbuş ve hem davul )9-Behçet Yıldırım,Keman,10-Begzade Temiz,Tepeköy’ün ilk askerde öğrenmiş olduğu cumbuş,ondan sonda Kaya Yıldırım gelmektedir.En iyi sarı gelin türküsünü Begzade Temiz okurdu.11-Tulum Ustası,Ali karademir,12-Enver Acar tulum ustaları ve 13-Mustafa Karakaya tulum ustasıdır.14-Celal kaya,13-Şehzade Karademir bunlarda son dönem tulum ustalarıdır.

 

IX-SUNNETÇİLİK

1-Nevzat Kaya,2-oğlu Cemal Kaya,3-Nezir Kaya Galat Mahallesindendirler.

 

X-AYAKKABI  YAPIM USTALARI

1-Faik Ulu,Arişet mah.(Dükkanı vardı dükkanında ayakkabı yapardı.2-Hafız Gümüş,Yemeni yapardı,evinde çalışırdı.

 

XI-AT EĞERLERİ YAPAN USTALAR:

1-Zikri Evren,2-Cevdet Evren,3-Revdet Evren,oğulları eğer ve yemeni üzerinde ustaydılar.

XII-İMAMLARIMIZ

 

1-Bedel Temiz ,Osmanlı dönemi  müderislerinden,2-Süleyman Özbek,ilk Şavşat müftüsü,1900lerde,3-Süleyman Demirci,imam,4-Ramiz Bilgin ,5-Nedim Yüksel,6-Harun Ulu,7-Servet Karakaya,8-Vezir Acar,9-Asım Evren,10-Ahmet Gümüş,11-Danyal Yüksel,12-Cemal Temiz,bunlar imamlık yapmışlardır.13-İbrahim Acar,(Düztaş-Şavul)mahallesi ,Osmanlı dönemi ,İstanbul’da eğitim almış,uzun yıllar,Duztaş mahallenin cami imamlığını yapmıştır.Vezir Acar,Tepeköy’ün ilk Kur’an kursu öğretmenliğini yapmıştır.14-Talip Ulu,

 

MÜDERİSLER (MÜFTÜLERİMİZ)

1-Bedil Temiz (Elazoğullarından),Osmanlı dönemi yetişenlerden,2-Süleyman Özbek,Osmanlı dönemi dini eğitim görmüşlerden olmasına rağmen cumhuriyet döneminde Şavşat ilçesi müftülüğünü yapmıştır.3-Mehmet…………Karahan,cumhuriyet dönemi ,imamlık ve ilçe müftülüğü yapmaktadır.4- Şemsettin …Çakal………….,İslam Enttitüsü mezunu ,Şavşat ,İmam-Hatip lisesi  müdürlüğü yapmıştır.

 

EĞİTMENLERİMİZ

1-Binali Kızılaltun,(Zirzirat mah.),2-Nazim Yüksel,(Gogelet mah.)3-Dursun Altur,(Arişet mah.)4-Fazlu Uzun,(Göşnigil mah.)

 

NAHİYE MÜDÜRLERİMİZ

1-Ali Osman Bilgin,Samsun  ilinde nahiye müdürlüğü yapmıştır.2-Bahattin Altun,Artvin bölgesinde,Berta ,Veliköy ve Artvin merkez de görev yapmış,en son Ankara Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden emekli olmuştur.Ankara’da yaşamaktadır.Not:Bugün Veliköy’de yapılan “Kar Güreşleri”nin temelini  Bahattin Altun atmıştır.Tepeköy’deki kışın yapılan kar güreşlerini çalıştığı bölgesinde başlatarak,gelenek ve görenek şeklini aldırarak;Kültür Bakanlığı görevleri içerisine sokarak,kar güreşlerinin devamını sağlamıştır.Bakanlık ,Şavşat’da bu gelenksel kültürün devamı için her yıl ayırdığı ,bütçesinden para ile ,Türrkiye’de ilk Şavşat’da  bu güreşleri yapmaktadır.Ayrıca Bahattin Ağabeyimize teşekkür ederim.Sağlıklı olmasını dilerim.

 

SAĞLIKÇILARIMIZ:

1-Veli Levent,cumhuriyet döneminin ilk sağlıkçılarındandır.,Tepeköy’e uzun yıllar hizmet yapmıştır.2-Ali Özbek,3-Kemal Ulu,4-Nursal………..Güler,Arişet mah.

 

DOKTORLARIMIZ

1-Prof.Dr. Necdet Altun (Ortopedi doktoru),2-Prof.Dr……………Demirel,Ankara’da,3-Dr.Erdal Uzun,(Trafik kazasında vefat etmiştir.)4-Dr. Yavuz  …………Akaltun  Ankara’da  görev yapmaktadır.5-Opr.Dr.  ………..Ekinci,(Beyin cerrahi uzmanı)İstanbul –Bakırköy Devlet  Haskanesinde  çalışmakta.6-Prof.Dr……….Yeni (Üroloji  uzmanı)

 

ÖĞRETMENLERİMİZ

1-Habip Uzun (Köy Enstitüsü Cılavuz mezunu),2-Sadık Dursun,Cılavuz ,3-Kemal Acar,Cılavuz,4-Dilaver Gümüş,Cılavuz,5-Mehmet Bilgin,Cılavuz,köy Enstitüsü mezunları,6-Kemal Şimşek,7-Ahmet Kızılaltun,8-Mulazim Karademir,9-Dursun Karakaya, Van öğretmen okulu mezunları, 1960-1970 arası öğretmen okulu mezunlar: 10-Ferman Yeni,11-Şehzade Acar,12-Samet Acar,Kazimkarabekir ilköğretmen okulu,İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü,Türkçe-Edebiyat bölümü mezunu,13-Turan Uzun,15-Talat Çabuk,16-Erdem Uzun,Edebiyet  mezunu,17-Behçet Elmacı,18-Cemil Temiz,19-Ekrem Evren,20-Şeref Gümüş,21-Ali Osman Gümüş,22-Nayim Güler,23-Hafı Demir,24-Mikail Göktürk,25-Beşir Bahçeci,26-Yüksel Uzun,Fen Bilgisi ,Bakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ankara,27-Mehmet Demircan,28-Ali Osman Kaya,29-Zeki Acar,30-Zeki Yazar,31-Zeki Temiz,Kemal Temiz,32-Mehmet Temiz,33-Şemsettin Temur,34-Mehmet Karademir,35-Salih Temiz,Coğrafya öğretmeni,36-Şemsettin Yıldırım,37-Yaşar Kaya,38-Ertunç Yüksel,39-Sıddık Yüksel, İngilizce  öğretmeni,40-İlhan Gümüş,41-Alim Yazar,42-Mehmet Öztürk,43-Alim Acar,44-Halil Acar,45-Durmuş Aslan,46-Turan Aslan,47-Şemistan Kaya,48-Turan Karademir(vefat etmiştir)49-Ahmet Öztürk İlköğretim müfettişi,50-Hafız Demir,51-Ahmet Seçgin,

 

RADYO-TV ONARIM  KURS MEZUNLARI

1-Özdem Akaltun,2-Selim Çelik,3-Ercan Akaltun,lise mezunu ,aynı zamanda iyibir ud ve cumbuş sanatçısı,

 

ZİRAAT    BANKASI MÜDÜRLER

1-Şeref Gündüz,(menşei,öğretmen),2-Zakir Bahçeci,3-Şinasi Yıldırım,

 

SİYASAL MEZUNU

1-Rezak Altun,Arişet mah.Sadık ve İshak Altunlar’ın küçük kardeşleri,Nahiye müdürü Bahattin Altun’un amcası,vefat etmiş.

 

POLİSLERİMİZ

1-Behçet Bilgin Başkomiser (cumhuriyetin kuruluşunda ilk görev alanlar)(Mollamaragil),2-…………Ulu,3-Vezir Altunkaya,Başkomiser Trafikçi,4-Servet Altun,Emniyet Müdürü,5-  ………Gümüş,7-Zekerya  Elmacı,8-Nihalet Demircan trafikçi,9-Rahmi Temiz,10-Sait Temiz,11-Remzi Aslan,komiser,12-Rahmi Ekinci,13-Servet Aslan,14-Kemal Elmacı15-Servet Dursun,16-Mihrali Güngüt

 

GÜMRÜKÇÜLERİMİZ

1-Fazlı Balcı,2-Ahmet Uzun,3- Nursal  Bilgin,

 

İTFAİYECİLERİMİZ

 

1-İzzet Ulu ,2-Karabey Ulu,3-Vezir Levent,4-Nezir Levent,(Ayrıca tuccar terzi)5-Yusuf Yıldız,6-Binali Uzun,7-Yaşar Aslan,8-Fevzi Çabuk,,9-Nevzat Balcı,10-Feyzullah Uzun,11-Mikail Acar,

 

İKTİSATÇIMIZ

1-Cemil Ekinci,

 

HUKUKCULARIMIZ

1–Gürbüz Yüksel,2-Ferhan Acar (Yargıç),3-Murat Çakal,Avukat,4-……….Gündüz (yarğıç),5-…………Gümüş ,(yargıç)6-Mustafa Uzun,(önce savcı,sonra noterlik görevinde devam etmekte.)

 

PTTCİLEREMEZ

1-Nazim Altun,2-Kerim Seçgin,3-Hafız Yılmaz,4-………Demiral

 

ELEKTRİK  YÜKSEK MÜHENDİSİ   VE MADEN MÜHENDİSLERİ

1-Hasan Yüksel, (Elektrik müh.)2- ……Demir,(Madan  Müh.)3-Erol uzun ,maden sondoru,4-Kemal Çelik ,(maden sondoru),5-Sürreya  Elmacı,(Mden Sondoru,)6-Suleyman Uzun,(Maden Sondoru),

 

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI:

1-Dursun Evren,2-Ziyettin Gündüz,3-Yasin Evren,4-Enver Kızılaltun,5-Efrettin Temiz,6-Kazim Çabuk,7-Cemal Öztürk,8-Hayrettin Temur,9-Necmettin Acar,10-Vezir Karakaya,11-Talat Kızılaltun (sonradan kadroyu değiştirmiştir.)12- Alim Karakaya

 

ADLİYE BAŞKATİPLERİ:

1-Ali Gündüz,2-Hafız Elmacı,3-Mansur Aslantaş,4-Mehmet Yeni,5-Adnan Bahçeci,6-Erkan Bahçeci.

 

Not:Bu araştırmalarımız da eksik olanlar varsa bilenler ilave ederseler memnun oluruz. Samet Acaroğlu,Türkçe-Edb. Ve Tarih Araştırıcısı-Yazar

 4.971 views

Bu yazıya 13 yorum yapılmış.

 1. Samet amca başta öğretmenlerimizi çok eksik yazmışsın bizim mahalleden abim 1-Remzi Ekinci, 2-Yaşar yeni, 3-Taner temiz (Samsunda evi var komşun sayılır) Sonra Polislerimiz var bizim mahalleden 1-Erdinç Aslan (Durmuş Aslanın oğlu) Papatlı 2-Ayfettin (Şeref amcanın oğlu) 3-Ertan temiz (İsmail Temizin oğlu) 4Ali ACAR (Papatlı Nazım Acarın oğlu) 5-Zeki Yeni (Seyfettin Yeninin oğlu) 6-Bahadır Yeni (Rahmetli Süleyman Yeninin oğlu) 7-Metin Temur (Hayrettin Teminizin oğlu) 8- Zekeriya Ekinci (Rahmi Ekincinini oğlu) ilk başta aklıma gelenler bunlar listelerde çok eksikler var.

 2. Samet amca başta öğretmenlerimizi çok eksik yazmışsın bizim mahalleden abim 1-Remzi Ekinci, 2-Yaşar yeni, 3-Taner temiz (Samsunda evi var komşun sayılır) Sonra Polislerimiz var bizim mahalleden 1-Erdinç Aslan (Durmuş Aslanın oğlu) Papatlı 2-Ayfettin (Şeref amcanın oğlu) 3-Ertan temiz (İsmail Temizin oğlu) 4Ali ACAR (Papatlı Nazım Acarın oğlu) 5-Zeki Yeni (Seyfettin Yeninin oğlu) 6-Bahadır Yeni (Rahmetli Süleyman Yeninin oğlu) 7-Metin Temur (Hayrettin Teminizin oğlu) 8- Zekeriya Ekinci (Rahmi Ekincinini oğlu) ilk başta aklıma gelenler bunlar listelerde çok eksikler var.

 3. merhaba,ben Mihrali Güngüt’ün kızı Şahiner Güngüt Özata.Sayfanızı ilgi ve merakla takip ediyorum..Hep Tepeköy,kotgev anıları ve sevgisiyle büyüdük.İsimler bana hiç yabancı gelmedi.Şavşata birkez geldim.Aile dostumuz Nazım Demircan bize köyü tanıttı.Annemin, babamın anlattıklarını yaşamış oldum.Şunu anladım ki tepeköy anlatılmaz yaşanır.Yalnız birşey düzeltmek istiyorum.Babam Mihrali Güngüt köyün ilk polislerindendir,gümrükçü değildir.Bu çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum, emeğinize, çabanıza .sağlık (.Şahiner Güngüt Özata emekli öğretmen,Latife Güngüt Alaçam emekli eczacı Mihrali güngütün çocukları)

 4. merhaba,ben Mihrali Güngüt’ün kızı Şahiner Güngüt Özata.Sayfanızı ilgi ve merakla takip ediyorum..Hep Tepeköy,kotgev anıları ve sevgisiyle büyüdük.İsimler bana hiç yabancı gelmedi.Şavşata birkez geldim.Aile dostumuz Nazım Demircan bize köyü tanıttı.Annemin, babamın anlattıklarını yaşamış oldum.Şunu anladım ki tepeköy anlatılmaz yaşanır.Yalnız birşey düzeltmek istiyorum.Babam Mihrali Güngüt köyün ilk polislerindendir,gümrükçü değildir.Bu çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum, emeğinize, çabanıza .sağlık (.Şahiner Güngüt Özata emekli öğretmen,Latife Güngüt Alaçam emekli eczacı Mihrali güngütün çocukları)

 5. Ben Kars ta yaşamış ahaldabalılardan ım.Yazınız ı okudum birkaç ufak düzeltme yapmanızı rica ediyorum.Saygılarımla.
  1.İmamlarımız bölümündeki Süleyman Karakaya -değil Demirci (Soyadını almış)dır.(Vehbi Karakaya nın kardeşi)(soyadı alma döneminde)
  2.Demirciler bölümünde yine Kars Digora gidenler kısmında Niyazi Karakaya değil Demirci dir.
  (Süleyman Demirci nin oğlu)(Bulanık köyüne göçmüştür)
  3. Demirci ustalarından Ahmet Karakaya nın oğlu Alim Karakaya Orman muhafaza memurluğu yapmıştır.

  Not: Demirci – Levent – Polat – Gümüş … vs soy isimlerini almış birçok aile 1940-50 lerde Kars ın merkeze bağlı Bulanık Köyüne göç etmişlerdir. (Bilgi olarak kayıt edilmesini rica ederim)

  • Samet Acar’ın yazısında ki belirtmiş olduğunuz eksiklik ve yanlışları en kısa zamanda düzelteceğiz,
   İlginize ahaldabasavsat.com olarak teşekkür ederiz.

   • rahmi amca yaptığınız tüm çalışmalar için çok teşekkurler.bende orman muhafaza memuruyum gothevden rahmetli nacir durmuşun oğluyum.

   • hazırlamış olduğum bilgiler bir araştırma neticesinde yazılmıştır.Yanlış diğe bir kavram olamaz.ANCAK EKSİK DİĞE BİLİRSİNİZ.Zaten yazının sonunda eksik olabil notunu komuşumdur.yanlış kavramıyla eksik kavramını lütfen iyi analiz ediniz.eksik varsa ilave edilir.bendeniz arşivciğimdir.kendim arşivlediğim gibi arşivi olan doslarla irtibat halindeğiz.en kısa zamanda yeni detaylı bir veb sitesi kuracağımızda yazılarımızı orada daha detaylı araştırıp okuyacaksınız.tüm doslara saygı ve selamlarım olsun.

 6. Ben Kars ta yaşamış ahaldabalılardan ım.Yazınız ı okudum birkaç ufak düzeltme yapmanızı rica ediyorum.Saygılarımla.
  1.İmamlarımız bölümündeki Süleyman Karakaya -değil Demirci (Soyadını almış)dır.(Vehbi Karakaya nın kardeşi)(soyadı alma döneminde)
  2.Demirciler bölümünde yine Kars Digora gidenler kısmında Niyazi Karakaya değil Demirci dir.
  (Süleyman Demirci nin oğlu)(Bulanık köyüne göçmüştür)
  3. Demirci ustalarından Ahmet Karakaya nın oğlu Alim Karakaya Orman muhafaza memurluğu yapmıştır.

  Not: Demirci – Levent – Polat – Gümüş … vs soy isimlerini almış birçok aile 1940-50 lerde Kars ın merkeze bağlı Bulanık Köyüne göç etmişlerdir. (Bilgi olarak kayıt edilmesini rica ederim)

  • Samet Acar’ın yazısında ki belirtmiş olduğunuz eksiklik ve yanlışları en kısa zamanda düzelteceğiz,
   İlginize ahaldabasavsat.com olarak teşekkür ederiz.

   • rahmi amca yaptığınız tüm çalışmalar için çok teşekkurler.bende orman muhafaza memuruyum gothevden rahmetli nacir durmuşun oğluyum.

   • hazırlamış olduğum bilgiler bir araştırma neticesinde yazılmıştır.Yanlış diğe bir kavram olamaz.ANCAK EKSİK DİĞE BİLİRSİNİZ.Zaten yazının sonunda eksik olabil notunu komuşumdur.yanlış kavramıyla eksik kavramını lütfen iyi analiz ediniz.eksik varsa ilave edilir.bendeniz arşivciğimdir.kendim arşivlediğim gibi arşivi olan doslarla irtibat halindeğiz.en kısa zamanda yeni detaylı bir veb sitesi kuracağımızda yazılarımızı orada daha detaylı araştırıp okuyacaksınız.tüm doslara saygı ve selamlarım olsun.

 7. Hadi Eksik diyelim.
  Fikri Seçkin de yok listede.
  Birçok faideli bilgilerde mevcut.Kutları m.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?